Ansökningarna till NTM-centralens och Business Finlands coronastöd stängs

Ansökningarna stängs måndag 8.6.2020 kl. 16:15

 

 

Läs mera här och här!

Obs! Stödet för ensamföretagare (Närpes Stad) kan sökas till och med 30.09.2020