Arbetstagare finns, men arbetsplatserna fattas

TE-byrå uppmanar företagen att snabbt lediganslå arbetsplatser.

Sakkunniga vid Österbottens TE-byrå hjälper gärna till med utarbetandet av platsannonser och med olika språkversioner. Arbetsgivarna kan utnyttja lönesubvention i rekrytering av finländska arbetslösa om TE-byrån bedömer att användningen av lönesubvention är ändamålsenligt ur arbetssökandes synvinkel och om lönesubventionens övriga förutsättningar uppfylls. NTM-centralerna har också förberett sig för att erbjuda yrkesmässigt inriktad arbetskraftsutbildning bl.a. för de behov som arbetsgivare som erbjuder säsongsarbete har.  

Dessutom trädde en lagändring i kraft 9.4.2020 som ger tredjelandsmedborgare rätt att arbeta i uppgifter som är viktiga med tanke på underhållssäkerheten och arbetsmarknadens funktionsduglighet. Förändringarna gör det möjligt för personer med i kraft varande uppehållstillstånd som beviljats senast 9.4.2020 eller med tillstånd enligt säsongsanställningslagen att byta arbetsgivare och yrkesbransch inom branscher som är kritiska med tanke på underhållssäkerheten utan att ansöka om nytt tillstånd. I dessa fall krävs endast arbetsgivarens meddelande till TE-byrån.

Här kan arbetsgivare kan anmäla om lediga jobb till TE-Byrån:

Ytterligare information:

Kompetens- och internationaliseringschef Francesca Cucinotta, tfn. 029 502 8646
EURES-sakkunnig Tomas Ede, tfn. 0295 056 039