Dynamo Närpes övergår till distansarbete 20.10

Utgående från den nationella rekommendationen som i sin tur Vasa sjukvårdsdistrikt följer – övergår Dynamo Närpes till distansarbete från och med tisdag 20.10. Observera att vi under den här perioden enbart tar emot kunder som bokat en tid på förhand.

Om du vill boka en tid kan du kontakta vår personal direkt eller skicka ett e-mejl till info@dynamonarpes.fi. Du når oss även genom att ringa till vår växel +358 10 327 7120.

Vi följer kontinuerligt med läget och håller er uppdaterade på vår hemsida och sociala mediekanaler.