Enkätundersökning för livsmedelsföretag

Hur har coronapandemin har påverkat och förändrat livsmedelsföretagarnas behov av informations-, föreläsnings-, och kurstillfällen?

Inom projektet Kursgården Plus gör vi en kartläggning över hur coronapandemin har drabbat och påverkat livsmedelsföretagen i Österbotten.

Vi är intresserade av att se hur coronapandemin har påverkat och förändrat företagarnas behov av informations-, föreläsnings-, och kurstillfällen. Genom att delta i denna enkätundersökning hjälper du oss att kartlägga hurudant ett framtida (hösten 2020 och framåt) behov av informationstillfällen och föreläsningar ser ut.

Vi vill gärna veta vad du som företagare har behov och önskemål att lära dig mera om, och vilken typ av infotillfälle, kurs eller föreläsning du skulle ha nytta av till följd av coronapandemin.

Med hjälp av informationen från denna enkät kan vi inom projektet erbjuda livsmedelsföretag skräddarsydda och aktuella kurser som fyller ett behov som uppstått under och efter coronapandemin.

Alla som deltar i enkätundersökningen är anonyma – vi kommer inte kunna koppla svarspersoner till svar

 

Klicka här för att fylla i enkäten: https://app.easyquest.com/q/Gc78H

 

Ett varm tack till dig som deltar i enkäten!