Infotillfälle om biogas 3.12

Dynamo Närpes & Kristinestads Näringslivscentrals CERM projekt anordnar infotillfälle om biogas för de företag i Sydösterbotten som är intresserade av branschen. Bland annat förutsättningar för affärsverksamhet, teknologi samt investeringsöversikt kommer att diskuteras under tillfället.

 

Datum: 3.12.2020

Tid: 13:00

Hur: Webbinarium

Anmäl dig här: https://response.questback.com/kristiinankaupunginelinkeinoke/hjivvlb3nt

Kom ihåg att anmäla dig senast 30.11.2020 kl 8:00.

 

Mer information fås av Rasmus Hautala, Projektchef för CERM - Näringslivets färdplan för cirkulär ekonomi i Österbotten:

rasmus.hautala@dynamonarpes.fi

+358 40 152 0929

Vi sammanställer möjliga frågor som inkommer och besvarar dem gemensamt under webinariet.