Infotillfälle om hållbarhetscertifikat för turismföretag 18.5.2021

Finland strävar efter en plats bland de hållbara turistländerna. Målet kommer att uppnås tillsammans, genom hållbara handlingar och kommunikation – nu är det dags att göra handligarna synliga och sätta upp nya mål för verksamheten. Genom Visit Finlands Sustainable Travel Finland-program ansöker företagen om certifiering, vilket resulterar inte bara i hållbar verksamhet, men också vägledning och en plan för utveckling av företagets verksamhet.

Välkommen till Teams-evenemanget, som projektet Hållbart Österbotten arrangerar, för att höra vad certifieringen i praktiken betyder! Evenemangets språk är finska, men man kan ställa frågor på sitt eget språk. Utöver en allmän presentation presenterar vi följande certifikat: ECEAT, Biosphere, Green Key och Ekokompassen.

Datum: 18.5.2021

Tidpunkt: 12:00 - 14:00

Anmäl dig senast på måndagen den 17 maj via den här länken. En Teams-länk skickas till de anmälda på tisdag morgon. Kontakta terhi.teravainen@vasek.fi om du inte fått länken eller om anmälningstiden gått ut. Som coach fungerar Anu Nylund (Mood of Finland Oy), coach i Visit Finland Akademin. Hållbar turism i Österbotten administreras av Kristinestads näringslivscentral i samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Dynamo Närpes.