Kostnadstöd till företag och ersättning för stängning

Den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd har inletts 27.4. kl 9.00 och avslutar 23.6. kl. 16.15. Stödperioden är från 1.11.2020-28.2.2021 och stödet söks via Statkontorets e-tjänst. Du kan läsa mer om den tredje ansökningsomgången här >>

 

Företag kan ansöka om kostnadsstöd ifall:

  • företagets egen omsättning har minskat med över 30% i förhållande till jämförelseperioden
  • företaget har kostnader på minst 2 000 euro för stödperioden
  • företaget har ett FO-nummer

Med jämförelseperioder menas de tidsperioder som man genom att jämföra kan bestämma minskningen av företagets omsättning mellan normalperioden och pandemiperioden. Omsättningen ska ha minskat med över 30 procent för att kostnadsstöd ska beviljas.

Normalperioden och pandemiperioden bestäms på basen av företagets MOMS-skatteperiod och när företaget är grundat enligt följande tabell.

 

 

Utöver företagets egen omsättning bedöms även nedgången i företagets bransch. Om branschens omsättning har minskat med minst 10 procent under stödperioden kan företaget ansöka om kostnadsstöd utan ytterligare motivering, förutsatt att övriga villkor för stödet uppfylls.

Företag som inte omfattas av branschförteckningen kan ansöka om stöd med motiveringen att nedgången i omsättning beror på coronapandemin. I båda fallen behöver den sökande uppfylla de övriga villkoren i lagen för att stöd ska beviljas. Kolla branschförteckningen här >>

Bolagsformen har ingen betydelse för beviljande av stödet. Förutom företag kan även stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet ansöka om stöd.

 

 

Restauranger och andra stängda företag kan få ersättning för stängning

Ersättning ska betalas till företag vars lokaler med stöd av lag eller ett myndighetsförordnande ska hållas stängda i samband med coronaviruspandemin. Den nya ersättningen för stängning gäller små företag och mikroföretag med högst 49 anställda. Stängda företag kan också ansöka om kostnadsstöd. Läs mer här >>
 
 
 
 
Kontakta Stefan Malm om du undrar över något!
+358 50 567 8673
stefan.malm(a)dynamonarpes.fi