Ni frågar – Juristen svarar: instruktioner

Tillsammans med vår samarbetspartner DKCO Advokatbyrå inleder vi året med Ni frågar - Juristen svarar.

Hur går det till?

1. Varje månad har Ni möjlighet att skicka in en fråga inom ett tema som anges på förhand.

2. Skicka in frågan till oss genom att sända din fråga till dynamo@dynamonarpes.fi!

3. En av de inkomna frågorna besvaras av en jurist från DKCO Advokatbyrå i följande nyhetsbrev.

Observera att valet av den fråga som besvaras grundar sig på basen av dess omfattning och intresse. Vi har med andra ord inte möjlighet att besvara frågor som kräver mer omfattande efterforskningsinsatser.

Vi inleder kampanjen med att ni får ställa frågor om ett tema som brukar förekomma vid årsskiften - nämligen prishöjningar.