Närpes Vatten Ab

Y-tunnus: 
0181336-1
Yritysmuoto: 
Aktiebolag
Kotipaikka: 
Närpes

Föremål för bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte planera, bygga, sköta och underhålla vatten- och avloppsanläggningar samt att distribuera och sälja bruksvatten jämte att uppsamla och rena avloppsvatten, på sådant sätt att vattenserviceanläggningarna befrämjar Närpes områdets produktiva verksamhet och ökar befolkningens trivsel. Bolaget kan äga och besitta fast egendom samt idka handel med till branschen tillhörande produkter och tillbehör, värdepapper, fast- och lös- egendom.

Osoite

ROSENBACKSVÄGEN 3
64200 NÄRPES

Yhteystiedot

Yhteys nimi: 
Rösgren, Kurt Göran
Puhelinnumero: 
063475500
063475555