ELINKEINOELÄMÄ

NÄRPIÖN ELINKEINOELÄMÄ

Tervetuloa Närpiöön Närpiö tarjoaa monia mahdollisuuksia ja yritysystävällisen ilmapiirin. Kaupungin rikas kulttuuri- ja urheilutarjonta sekä kehittynyt elinkeinoelämä luovat miellyttävän ja inspiroivan elinympäristön. Täällä yrittäjyys on elämäntapa.

Närpiö on sillanrakentaja Pohjoismaissa – Kaupungissa on nykyään noin 9500 asukasta, ja se sijaitsee luonnonkauniilla seudulla Selkämeren rannikolla Suupohjassa noin 80 kilometriä Vaasasta etelään. Paikkakunta on vanhaa suomenruotsalaista, jossa yli 90 % asukkaista puhuu äidinkielenään ruotsia. Erinomaiset yhteydet Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin ovat aina olleet närpiöläisille itsestäänselvyys. Pohjoismaat toimivat luonnollisena kotimarkkinana useille yrityksille. Viime vuosina yhteydet ovat lisääntyneet myös Baltian maihin. Venäjästä on muodostumassa yrityksille vientimarkkinamaa.

Yrittäjyys on elämäntapa – Perinteinen maatalouson edelleen Närpiön peruselinkeino. Viljavat peltomaat ja valoisat kesättarjoavat hyvät edellytykset maanviljelylle jatkossakin. Kaupunki tunnetaan myös eri alojen pienyrittäjistään. Närpiössä on Suomen kaupungeista neljänneksi eniten yrityksiä asukaslukuun suhteutettuna. Yrittäjien toimintakyky perustuu terveeseen itsetuntoon ja korkeaan työmoraaliin.Kaupungin tärkeimpiä tuotantoaloja ovat metalli-, elintarvike-, rakennus- ja puunjalostusalat. Alkutuotanto on kattavaa, ja turkiselinkeinolla on merkittävä rooli.

 

Palvelut ja kauppa – Suuri määrä mm. kuljetuksen, talouden, suunnittelun, asennuksen, tietotekniikan ja markkinoinnin pienyrityksiä takaa alueen elinkeinoelämälle tarpeelliset palvelut. Närpiön kaupoista löytyy kaikki, mitä alueella tarvitaan. Suurimpia kauppoja ovat maatalous-, auto- ja päivittäistavarakaupat. Lisäksi suuri erikoisliikkeiden määrä huolehtii kuluttajien tarpeista.Kaupunki on panostanut Dynamo Net -yrityksen kautta omaan laajakaistaverkkoon, mikä turvaa hyvän IT-infrastruktuurin kaupungin yrityksille sekä avaa uusia mahdollisuuksia etätyöskentelylle ja muulle korkealaatuiselle viestinnälle.

Kasvihuonekaupunki Närpiö – Närpiö on vihannesten kasvihuoneviljelyn keskus Suomessa. Viljelyperinteet juontavat 1900-luvun alkuun saakka. Seudulla toimii noin 124 aktiivista viljelijää, ja lasin ja muovin alla on lähes 100 hehtaarin kokonaispinta-ala. Elinkeino on pitkälle automatisoitua, ja Närpiössä tuotetaan 60 % Suomen tomaateista ja 50 % kurkuista. Suurin osa kasvihuoneyrityksistäon perheyrityksiä, joista useat ovat jo toimineet monen sukupolven ajan. Viljelyperinne on elinkeinon vahvuuksia, sillä myös tieto ja osaaminen siirtyvät perintönä ja kehittyvät jokaisen sukupolven myötä. Tuotteet ovat erittäin korkealaatuisia. Ympäristöystävälliset viljelymenetelmät ja kasvitautien torjunta luonnon omin keinoin ovat itsestäänselvyyksiä nykypäivän viljelijäkaartille. Työ on vahvasti sidoksissa arkipäivään ja elämäntapaan. Se näkyy myös tuloksissa.Vihannesviljelyn työllistävä vaikutus on Närpiössä erittäin suuri.Lähes 2000 närpiöläistä saa elantonsa suoraan tai epäsuoraan vihannesviljelystä.