Närpes intelligent lokal energi Nät - Nilen

Utmaningen till projektet och nejden är att i samarbete producera, distribuera närproducerad energi baserad på förnyelsebara energikällor i avsikt att stärka de lokala förutsättningarna för positiva utvecklingsåtgärder inom näringslivet och ett lokalt liv och boende. Den höga koncentrerade energiförbrukningen gällande både el och värmeenergi i Närpes bör i framtiden produceras och distribueras på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt med beaktande av hållbar utveckling gällande både miljö och samhälle.

Projektledare:

Fredrik Winberg

fredrik@dynamohouse.fi