Matriket - Innovation och information

Projektet avser att öka tillgången till finländsk, främst österbottnisk, mat genom att producera mer och fler livsmedel och öka förädlingen i Österbotten. Det viktigaste målet är att skapa fler arbetsplatser inom livsmedelssektorn och utveckla verksamheter inom branschen på landsbygden. Projektet har även som mål att vara en kontaktlänk till Österbottens livsmedelsföretag och ingå i olika samarbetsfunktioner på nationell nivå inom livsmedelsbranschen. Målet är  dessutom att samordna  funktioner för olika verksamheter och skapa synergieffekter.