En smakstart - Röda Guldets region

Temat Röda Guldet är ett projekt som symboliserar den lokala och regionala maten, lokala råvaror, förädlade produkter och regionens kulinariska tradition. Syftet med projektet är att skapa en lokal kulinarisk/gastronomisk region som är baserad på de lokala delikatesserna som finns i vår hembygd.

Projektet har som mål att skapa fler arbetstillfällen, fler besökare, bättre trivsel, utökade servicefuktioner, utökad kompetens, ge vägledning och skapa helheter för att lyfta regionens synlighet och funktion.

Projektet strävar till att skapa en stabil grund för verksamheten samt även uppnå en lokal atmosfär av kulinariska och gastronomiska intryck baserat på ortens kända produkter. Förväntat resultat av projektet är att innehållet och betydelsen av Röda Guldets Region blivit mera utvecklat och synliggjort bland invånare, företagare, producenter, föreningar. Vår förhoppning är även att samarbetet mellan aktörer/företag/producenter utvecklas och förstärks. Näringslivet har redan börjat utnyttja Röda Guldets styrka i egna verksamheter. Antalet event och det kulturella utbudet som knyter till Röda Guldets kulinariska utbud har ökat samt att kvaliteten och medvetenheten inom besöksnäringen har förändrats till det bättre.


Projektledare

Frida Lähdesmäki

+358 (0)50 5819 425

frida(a)dynamohouse.fi