Dynamic Coast Business Boost

 

Dynamic Coast Business Boost

DCBB -hankkeen tavoitteena on varmistaa Suupohjan rannikkoseudun aluekehitystoiminnan jatkuvuus. Lisäksi tavoitteena on jatkaa osaa KOKO -ohjelman tavoitteista ja sisällöstä sekä niitä rakenteita, jotka saatiin aikaan KOKO -ohjelman aikana.    

Päätehtävät ovat:

  1. Yrityspalvelujen koordinoiminen Työ- ja elinkeinoministeriön Alueellisten yrityspalvelujen mallin mukaan, joka on osa YritysSuomi -konseptia.   Tehtäviin kuuluu myös yhteisten alueellisten työvälineiden kehittäminen kuten Yritystulkki, yritysrekisteri ja vastaavat järjestelmät, jotka sovittavat yhteen ja tehostavat alueellisia yrityspalveluja.  Tavoitteena on, että yrityspalveluja käytetään tehokkaammin ja vältetään päällekkäisyyksiä eri toimijoiden välillä, jolloin voidaan saada enemmän hyötyä toisten vahvuuksista ja osaamisesta.   
  2. Alueellisen yhteistyön, edunvalvonnan, tiedotus- ja kommunikaatiotoiminnan kehittäminen.Alueen markkinointitoimenpiteitä tulee kehittää jo kehitettyjen työvälineiden avulla, Suupohjan rannikkoseudun portaali, Dynamic Coast News -uutiskirje ja Dynamic Coast aluelehti. Kommunikaatiokokonaisuuden tulee tukea elinkeinokehitystoimintaa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä parantaa alueen näkyvyyttä ja vetovoimaa. Edunvalvontaa ja verkostoyhteistyötä tulee kehittää mm. edustamalla aluetta eri työryhmissä ja elinkeinoasioiden ja aluekehityksen kehitysfoorumeissa. 
  3. Huomiota kiinnitetään väestönkehitykseen, työvoimaan ja yrittäjyyteen.KOKO -ohjelma testasi ulkomailla tapahtuvan rekrytointitoiminnan konseptia Emigrantmesse -messuilla Hollannin Urechtissa helmikuussa 2012 ja DCBB aikoo toimia messuihin osallistumisen mahdollistamiseksi uudelleen vuonna 2013.  Jälkimarkkinointia kehitetään ja osallistumisen tulisi johtaa maahanmuuttoon ja työtilaisuuksiin sekä uuteen yrittäjyyteen seudullamme.

Anna Airue
Dynamic Coast Business Boost
045 8714 433