Biowind

Projektin tavoitteena on parantaa ja kehittää seudun elinkeinoelämän edellytyksiä olla mukana tuulivoiman rakentamishankkeissa ja luoda klusterityyppistä toimintaa tarjottaessa eri osaamista Suupohjan seudulta, jota vaaditaan tuulivoimarakentamisen eri vaiheissa, niin käytössä kuin kunnossapidon tehtävissä.  

Toinen tehtävä on saada käyntiin merkittävää kehitystä paikallisen uusiutuvien energiatuotannon eri muotojen hyödyntämisessä. Kolmas tehtävä on saada käyntiin ilmasto- ja ympäristöstrategian laadinta Suupohjassa. 

Hanke pitää yllä kontakteja ja yhteistyötä organisaatioihin, jotka ovat tekemisissä tuulivoimarakentamisen prosesseissa; sähköyhtiöt, tuulivoimainvestoijat, projektien omistajat, kunnat ja yksityiset tuulivoimayrittäjät. Hanke pitää yllä dokumentaatiota hankkeiden tilasta, rakentamisvaiheista, kaavoituksesta, tuulivoiman yleisestä kehityksestä sekä bioenergian kehittämisen tilasta.  Yhtenä tehtävänä on myös auttaa yksittäisiä tuulivoimainvestoijia heidän yhteyksissään osaamisverkostoihin ja viranomaisiin.

Hanke aktivoi myös seudun yrityksiä kehittämään laatu- ja toimituskykyosaamistaan. Hanke myös ylläpitää kontaktipintaa muihin kansallisesti tärkeisiin tuulivoima-alueisiin ja uudistuvien energialähde – toimijoihin. Tämä on jatkuvaa seudun edunvalvontaa. Hankkeessa tutkitaan myös logistista toimitusketjua eri tuulivoiman rakentamisvaiheissa.

 

 

Timo Vauhkonen
Projektipäällikkö
040-5073342