Ruokamaa Pohjanmaa

Ruokamaa Pohjanmaa
 
Elintarvikestrategiahanke Ruokamaa Pohjanmaan puitteissa kehitetään koko Pohjanmaan kattava elintarvikestrategia. 4R-toimintaryhmä: ruoantuottaja, ruoanjalostaja, ruoanjakelija ja ruoankuluttaja saavat äänensä kuuluviin ja osallistuvat aktiivisesti strategiatyöhön. 

Toimintaryhmien näkemykset ja ehdotukset tulevat esiin hankkeen järjestämien seminaarien ja työkokousten kautta, tietoa kerätään myös haastatteluiden ja kyselyiden avulla. Opintomatkoja ja muita tiedotustilaisuuksia järjestetään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. 

Strategiatyön tavoitteena on Ruokamaa Pohjanmaan yhtenäinen visio, toimintasuunnitelma ja arvojen määrittely. Strategian avulla voidaan osoittaa toimenpidetarpeita ja mahdollisuuksia elintarvikealan kehittämiseksi. Strategia jalkautetaan sitouttamalla elintarvikealan yritykset, organisaatiot ja yhdistykset. 

Hanke toimii koko maakunnan alueella, Pietarsaaresta Kristiinankaupunkiin, vuoden 2014 loppuun asti. Yritystalo Dynamo omistaa hankkeen ja Ruokamaa Pohjanmaa hankkeen rahoittaa Pohjanmaan Liitto (EAKR), Concordia, Vasek, Yritystalo Dynamo, Kaskisten kaupunki, Kristiinankaupungin kaupunki ja Närpiön kaupunki. 

Anna Airue

Hankevetäjä

0400-733508

anna@dynamohouse.fi