Procedo Omistajanvaihdos -hanke

Procedo Omistajanvaihdos -hanke

 

Procedo Omistajanvaihdos perustuu sille tosiasialle, että suuri osa Suupohjan rannikkoseudun yrittäjistä kuuluu yli 55-vuotiaiden ikäkategoriaan, mikä merkitsee, että useilla yrityksillä on edessään omistajanvaihdos tai pahimmassa tapauksessa yritystoiminnan lopettaminen lähivuosina.Yksityisyrityksillä on suuri merkitys alueen työllisyydelle, taloudelle ja elinvoimalle.Viimeisimmän saatavilla olevan, yritysten ikärakennetta koskevan tilaston mukaan vuodelta 2007 yli 55-vuotiaiden yrittäjien määrä oli 28,2%, mikä vastaa 221 yrittäjää yhteensä 784 yrittäjästä Suupohjan rannikkoseudulla (lukuun ottamatta maatalousyrittäjiä). Yli 50-vuotiaiden osuus oli jopa 45,6% (vuonna 2007).Tämän päivän ikärakenne on vielä vaikeampi, koska omistajanvaihdokset eivät ole toteutuneet siinä määrin kuin ikärakenne edellyttäisi yritysten määrän säilyttämiseksi nykyisellä tasolla jatkossa.Suupohjan rannikkoseudun tuleva kehitys ja elinvoima on täysin riippuvainen siitä, miten hyvin yritysten jatkuvuus pystytään seudulla turvaamaan onnistuneiden omistajanvaihdosten ja uuden yritystoiminnan muodossa.Aluestrategiassa 2010-2017 ja Suupohjan rannikkoseudun KOKO -ohjelmassa määritellään omistajanvaihdos ja jatkuvuus yrittäjyydessä ensisijaisena kehittämisalueena.Hanke kartoittaa ja identifioi yritykset, jotka yrittäjän iän vuoksi ovat omistajanvaihdoksen tarpeessa.Hankkeella on etsivää toimintaa identifioiduille yrityksille yrityksen tilanteen kartoittamiseksi ja ulkopuolisen asiantuntijan tarpeen määrittämiseksi ja samalla pyritään tukemaan yrittäjän henkistä valmiutta aloittaa omistajanvaihdosprosessi.Hankkeen puitteissa identifioidaan koulutustarve ja välitetään tietoa koulutustarpeesta aikuisopintojen järjestäjille, mm. YA, VAKK ja muut mahdolliset laitokset, joissa on kärkiosaamista vaadittavilla toimialoilla. Yhteistyötä koulutuskysymyksissä tehdään hankkeen Yritysten omistajanvaihdospalveluiden tehostaminen Vaasanseudulla kanssa synergiavaikutuksen hyödyntämiseksi hankkeissa. Paikalliset pankit ja Suupohjan rannikkoseudun tilitoimistot osallistuvat hankkeisiin.Tarkempaa tietoa ja yhteystiedot:

 

Raymond Wesander
Procedo - Ägoskifte
0400 - 365 405