Finnmet Partners

Finnmet Partners


Finnmet Partners on metallialan kehityshanke (metalliklusterihanke) Pohjanmaan maakunnan alueella (Kristiinankaupunki-Kruunupyy ja Kyrönmaa) ja meneillään 01.01.2011-31.12.2013 välisenä aikana.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ne n.300 metallialan yritystä, jotka kuuluvat Pohjanmaan metalliklusteriin.

Tämän hankkeen päätoimijana on Yrkesakademin i Österbotten (YA) yhteistyössä Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy:n, VASEK:n , Concordian, Merinovan VAKK:n, Optiman ja KPAKK:n kanssa.

Pohjanmaan metalliyrityksillä on suuri tarve löytää uusia tilaajia ja päämiehiä voidakseen kehittyä ja kasvaa. Tämän onnistumiseksi vaaditaan, että yritykset vahvistavat osaamistaan markkinoinnin ja myynnin alalla, osallistuvat aktiivisesti messuille ja yritysten välisiin business-to-business -tapaamisiin ja että yritykset käyttävät oikeanlaisia markkinointityövälineitä.

Visio:

Pohjanmaan metalliyritykset ovat vetovoimaisia  ja kilpailukykyisiä yhteistyökumppaneita ja toimittajia.

Finnmet Partnersin tavoitteet:

  • Tavoitteena on  sovittaa yhteen ja koordinoida kehitystoimenpiteitä metallialalla Pohjanmaan alueella.   Klusteri markkinoi Pohjanmaan metalliyrityksiä finnmet-portaalin kautta: www.finnmet.fi.
  • Esitellä yrityksiä messuilla Pohjolassa.
  • Järjestää business-to-business -kokouksia ja osallistua niihin sekä järjestää tiedotustilaisuuksia uusien päämiesten ja tilaajien saamiseksi yrityksille.
  • Toimialan imagoa ja vetovoimaa kohotetaan erilaisin toimenpitein ammattitaidon ja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi vastaisuudessa.   Klusteri koordinoi toimenpiteet yhteistoiminnassa kouluttajien ja yritysten kanssa.
  • Klusterin toiminnan kautta optimoidaan ja koordinoidaan maakunnan resurssit siten, että yritykset saavat maksimaalisen hyödyn  kehitystoimenpiteistä ja turhia päällekkäisyyksiä vältetään.  
  • Elinkeinoyhtiöiden tehtävänä on ottaa yhteyttä metallialan yrityksiin ja kartoittaa markkinoinnin, myynnin, tuotekehittelyn ym. tarve.
  • Elinkeinoyhtiöt välittävät eteenpäin osaamiskehityksen ja koulutuksen tarpeen maakunnan kouluttajille.  
  • Kouluttajan roolina on suunnitella ja toteuttaa sopivia toimenpiteitä yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi vastaisuudessa.

Yhteystiedot hankkeen toteuttajalle:

Yrkesakademin i Österbotten, YA

Adress: Silverbergsvägen 23

66200 Korsnäs

Kontaktperson: Göran Östberg

Tel: 050 3619 185

Fax: (06) 324 2510

E-post: goran.ostberg@yrkesakademin.fi

 

 

           

Vaasanseudun Kehitys Oy

Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK)

Adress: Nedre torget 1 A

65100 Vasa

Kontakt: Antti Alasaari

Tel: 044 5126 613

Fax: (06) 317 7611

E-post: antti.alasaari@vasek.fi

 

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

Adress: Närpesvägen 2

64200 Närpes

Kontakt: Raymond Wesander

Tel: 0400 365 405

Fax: (06) 224 1288

E-post: raymond@dynamohouse.fi

 

           

Ab Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia

Adress: Skolgatan 25

68600 Jakobstad

Kontakt: Niclad Dahl

Tel: 010 239 7550/040 5551 142

Fax: 010 239 7560

E-post: niclas.dahl@concordia.jakobstad.fi

 

Oy Merinova Ab

Adress: PL 810

65101 Vaasa

Kontakt: Mika Konu

Tel: 0400 730 747

Fax: (06) 282 8299

E-psot: mika.konu@merinova.fi

           

Keski - Pohjanmaan koulutusyhtymä KPAKK

Adress: Talonpojankatu 6

67100 Kokkola

Kontakt: Max Hagström

Tel: 040 8085 022

E-post: max.hagstrom@kpakk.fi

 

Optima Samkommun

Adress: Trädgårdsgatan 30

68600 Jakobstad

Kontakt: Dan Lindgrén

Tel: (06) 785 5274/044 7215 274

Fax: (06) 785 5299

E-post: dan.lindgren@optimaedu.fi

           

Vaasan Kaupunki - VAKK

Adress: Runsorintie 1

65380 Vaasa

Kontakt: Markus Raunio

Tel: 040 5877 270/(06) 213 5111

Fax: (06) 213 5213

E-post: markus.raunio@vaasa.fi