AB Sidbäck Bär OY

Y-tunnus: 
1058593-8
Yritysmuoto: 
Aktiebolag
Kotipaikka: 
Närpes

Föremål för bolagets verksamhet är bärodling, handel med för odlingen nödvändiga förnödenheter samt bär. Bolaget äger rätt att äga och besitta fast och lös egendom samt värdepapp i fastighetsbolag och andra företagsaktier och andelar samt handel med dessa. Företaget kan också idka kioskverksamhet. Dessutom hör till företagets verksamhetsområde sällskapsdjursförnödenheter och foder samt jordbruksförnödenheters tillverkning, ägande, handlande, import och export, samt förmedling av olika tillbehör och förnödenheter inom trädgårds-, jordbruks-, byggnads- och dagligvarusektorn.

Osoite

SIDBÄCKSVÄGEN 111
66270 PÖRTOM

Yhteystiedot

Yhteys nimi: 
Åberg, Lasse Gustav Rainer