Oy Hamnskärs Lax Ab

Y-tunnus: 
0970649-9
Yritysmuoto: 
Aktiebolag
Kotipaikka: 
Närpes

Uppfödning, förädling och försäljning av fisk. Inköp och försäljning av till näringen hörande material och livsmedel, jämte import och export, samt handel med fastigheter och värdepapper. Bolaget kan äga och besitta fast egendom.

Osoite

RÖRGRUNDSVÄGEN 220
64250 PJELAX

Yhteystiedot

Yhteys nimi: 
Råtts, Kjell Eric