Nu är det enklare att söka arbetsmarknadsstöd från FPA


Företagare kan nu söka om arbetsmarknadsstöd på webben. FPA har omarbetat sin ansökan så att det nu enklare att söka om arbetsmarknadsstöd.

 
För att du skall kunna ansöka om arbetsmarknadsstöd måste något av följande villkor uppfyllas:

  • arbetet på heltid i företaget har upphört
  • företagarinkomsten är mindre än 1 089,67 euro per månad på grund av coronaepidemin

Företagsverksamheten behöver inte läggas ner för att du som företagare skall kunna lyfta arbetsmarknadsstöd.
 
De här temporära villkoren i fråga om arbetslöshetsförmåner för företagare gäller till och med 30.6. och gäller bara företagare vars företagsverksamhet har tagit påverkats negativt av coronaepidemin. 
 
Klicka här för att läsa mera och för att komma till ansökan.

För att få arbetsmarknadsstödet måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. TE-byrån har också publicerat en anvisning i bilder om hur företagaren ska fylla i blanketten med vilken man anmäler sig som arbetssökande till TE-byrån. En korrekt ifylld blankett påskyndar handläggningen.

Klicka här för att se anvisningarna
Klicka här för att komma direkt till blanketten