Ny kurshelhet i digital marknadsföring för småskaliga livsmedelsföretag i Österbotten

Projekt KursGården 20+ bjuder in alla småskaliga livsmedelsföretag i Österbotten till en ny tre-delad online kurshelhet med temat digital marknadsföring – sociala medier, innehållsskapande och sökmotoroptimering. Under kursens gång du kommer praktiskt att få jobba med ditt företags sociala mediekanaler. Kursen genomförs online. Utbildare för kurshelheten är Emma Buss, anställd som kommunikatör på utvecklingsbolaget Dynamo Närpes och projektanställd för KursGården 20+.

Pris för kurshelheten är 50 euro per person som deltar. Observera att priset för kurshelheten är samma oberoende av antalet tillfällen som kursdeltagaren väljer att delta i.

Anmäl dig till kursen: https://www.eduya.fi/index.php/kurser-mob/23-kursgarden/325-kurshelhet-i-digital-marknadsforing-for-smaskaliga-livsmedelsforetag-i-osterbotte

 

Kursupplägg:

 

1. Individuellt introduktions-  och inspirationstillfälle

När en kursdeltagare har anmält sig till kursen, tar kursledaren kontakt för att komma överens om en tid för ett individuellt introduktions- och inspirationstillfälle. Under detta tillfälle diskuteras företagets nuvarande marknadsföringsaktiviteter och vi identifierar tillsammans utvecklingsmöjligheter inom digital marknadsföring. I slutet av tillfället väljer kursdeltagaren ut en eller flera workshoptillfällen inom de områden hen vill utveckla sin kunskap och erfarenhet. Workshopparna ordnas som gemensamma tillfällen med andra kursdeltagare.

 

2. Gemensamma workshoptillfällen

Gemensamma utbildningstillfällen ordnas inom en till två månader efter introduktionstillfället. Kursdeltagaren kan välja att delta i en eller flera av dessa workshoptillfällen:

a) Att skapa företagsprofil på sociala medier och komma igång

b) Att ta fram en marknadsföringsstrategi och skapa en grafisk profil

c) Grunderna i fotografering, video och redigering och innehållsskapande i text

d) Fördjupning i funktioner på sociala medier

e) Grunderna i sökmotoroptimering

 

3. Individuellt uppföljningstillfälle

I slutet av kurshelheten följer vi upp företagets marknadsföring under ett individuellt uppföljningstillfälle. Vi diskuterar vad som har fungerat bra och mindre bra samt gör upp en plan för företagets framtida marknadsföring.

 

Förfrågningar:

Emma Buss,

050-320 3411

emma.buss@dynamonarpes.fi