Päättyneet projektit

 

 

Temat Röda Guldet är ett projekt som symboliserar den lokala och regionala maten, lokala råvaror, förädlade produkter och regionens kulinariska tradition.

Projektet avser att öka tillgången till finländsk, främst österbottnisk, mat genom att producera mer och fler livsmedel och öka förädlingen i Österbotten. Det viktigaste målet är att skapa fler arbetsplatser inom livsmedelssektorn och utveckla verksamheter inom branschen på landsbygden.

Utmaningen till projektet och nejden är att i samarbete producera, distribuera närproducerad energi baserad på förnyelsebara energikällor i avsikt att stärka de lokala förutsättningarna för positiva utve

Inom projektet Kustens mat samarbetar fyra regioner kring en Mathantverks utbildning.

Dynamo genomför ett projekt i syfte att utreda möjligheterna till ett intensifierat samarbete mellan Härnösand – regionen och Närpes. Projektet fokuserar på innovationsverksamhet samt ett ömsesidigt utnyttjande av kompetenser och kunskaper från respektive region.

Finnmet Partners


Finnmet Partners on metallialan kehityshanke (metalliklusterihanke) Pohjanmaan maakunnan alueella (Kristiinankaupunki-Kruunupyy ja Kyrönmaa) ja meneillään 01.01.2011-31.12.2013 välisenä aikana.

Procedo Omistajanvaihdos -hanke

Foodia

Pohjanmaan elintarvikeklusterin Foodian tavoitteena on saattaa yhteen, aktivoida, inspiroida ja koordinoida Pohjanmaan elinkeinoalalle suunnattuja kehitystoimenpiteitä. Hankeaika on toukokuuhun 2013.  

Ruokamaa Pohjanmaa
 

Information om projektet kommer snart!

Rahoittaja: Pohjanmaan rannikon toimintaryhmä

Hankkeenomistaja: Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

Projektin tavoitteena on parantaa ja kehittää seudun elinkeinoelämän edellytyksiä olla mukana tuulivoiman rakentamishankkeissa ja luoda klusterityyppistä toimintaa tarjottaessa eri osaamista Suupohjan seudulta, jota vaaditaan tuulivoimarakentamisen eri vaiheissa, niin käytössä kuin kunnossapidon

E-business 2.0 – hanke suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita verkkokaupasta ja internetmarkkinoinnista.

 

Dynamic Coast Business Boost

DCBB -hankkeen tavoitteena on varmistaa Suupohjan rannikkoseudun aluekehitystoiminnan jatkuvuus. Lisäksi tavoitteena on jatkaa osaa KOKO -ohjelman tavoitteista ja sisällöstä sekä niitä rakenteita, jotka saatiin aikaan KOKO -ohjelman aikana.