Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.

Vem som helst kan nominera företag som är goda exempel på jämställdhet i näringslivet till att bli Årets jämställdhetsföretag i Österbotten. Det går att nominera sitt eget företag, sin arbetsgivare eller till exempel en samarbetspartner. Den slutliga vinnaren väljs av alla medverkande organisationer.

Tid för nominering är 11.1–5.2.2021. Nomineringar kan lämnas in här: https://www.lyyti.fi/questions/0ad647f612

Priset delas ut vid online-eventet Future Sustainable Workplaces 17.3.2021, tillsammans med ledare inom politik och näringsliv från Finland och Sverige.

Priset kommer att tilldelas ett företag som värdesätter mångfald i arbetsgemenskapen. Jämlikheten ses som en viktig resurs som förvaltas omsorgsfullt. Företaget är ett bra ställe att arbeta på för alla människor oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, språk, tro, funktionshinder, hälsotillstånd och sexuell läggning.

Priset delas ut av: Österbottens förbund/Österbottens jämställdhetsgrupp, Dynamo Närpes, Kristinestads näringslivscentral, Kust-Österbottens Företagare, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Teknologicenter MERINOVA, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Viexpo och Österbottens handelskammare.