Dynamo Närpes företagsrådgivare

Klicka här för kontaktuppgifter

Stefan Malm

stefan.malm@dynamonarpes.fi

 +358 50 567 8673

Lisa Bäckman-Perälä

lisa.backman-perala@dynamonarpes.fi

+358 50 363 1967