DYNAMO Närpes

Välkommen till DYNAMO Närpes

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy är ett regionalt utvecklingsbolag som inledde sin verksamhet 1992 och DYNAMO Närpes registrerades 2019 i handelsregistret för att stärka bolagets identitet. Aktieägarna består av Närpes Stad som äger 47 %, resterande 53 % är fördelade mellan banker, försäkringsbolag och Närpes Företagare r.f.

 

DYNAMO Närpes främsta uppgifter är:

Företagstjänster

  • Dynamo erbjuder nyttiga och kundanpassade tjänster inom företagsrådgivning på kundens eget språk. Varje uppdrag behandlas konfidentiellt och kunden ges ett första svar inom 8 timmar.

 

Regionmarknadsföring och regionkommunikation

  • Dynamo informerar näringslivet om aktuella trender samt marknadsför orten som det optimala alternativet för besök och företagsetableringar.

 

Regionutveckling

  • Dynamo är ägare av näringslivsprojekt som stöder företagens och regionens utveckling.

 

Bolagets vision är att vara näringslivets inspirations- och kunskapskälla samt Närpesregionens självklara marknadsförare.