Dynamohuset

Välkommen till företagshuset Dynamo Oy!

 

 

Mitt i Närpes centrum, i Närpes Företagarcenter - av lokalbefolkningen ofta kallat "Dynamo-huset" - ligger Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy. På Företagshuset Dynamo arbetar fyra fastanställda och två projektanställda. I Närpes Företagarcenter finns i dag ca 15 företag. Här finns också Folkpensionsanstaltens byrå och busstationen i Närpes med Matkahuoltos service, samt några privatägda företag.

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy inledde sin verksamhet 1992. Aktieägarna består av Närpes Stad som äger 47 %, resterande 53 % är fördelade mellan banker och försäkringsbolag.

 

Här kan blivande företagare, redan verksamma företag och näringslivet i Närpes få hjälp med allt från att starta till att driva och utveckla ett företag.

Målsättningen med Dynamos verksamhet är att arbeta offensivt och samordna resurser för en regional näringslivsutveckling. Genom vårt informella och flexibla arbetssätt har vi ända sedan starten strävat till att tröskeln ska vara så låg som möjligt då det gäller att ta kontakt med oss i olika frågor som rör företagsverksamhet.

Företagare behöver hela tiden välfungerande kontakter för sin verksamhet. Upprätthåll nätet med såväl gamla som nya kontakter. Kanske behöver du någon som kan förverkliga en bra idé eller vice versa? Ett väletablerat och internationellt kontaktnät står till våra kunders förfogande – utnyttja det!