FÖRETAGSUTVECKLING

Krävs det förändring i företagets verksamhet, processer eller produktutveckling? Behövs det extern hjälp för företagets ledning och personal? Krävs det underlag för att förstå lösningar, idéer eller som beslutsunderlag? Bör ett enskilt projektarbete startas inom företaget eller i samverkan med andra?

Beskriv företagets behov, önskemål för oss så kan vi söka en lösning i vårt nätverk av organisationer, utbildningsenheter, projekthelheter eller hos enskilda konsulter. Vi kan tillsammans skräddarsy en verksamhet som leder fram till det mål företaget har för en utvecklingsprocess. 

 

 

 

 

Vi är den part som gemensamt med företaget gör det förarbete som krävs innan en utvecklingsprocess kan startas i full skala. 

Vi äger och genomför i samarbete med bl.a. företagen olika projekt som strävar efter utveckling, gemensamma lösningsmodeller och samverkan i olika affärsprocesser. Det är alltid värt att fråga om möjligheterna att delta!

 

”Utveckling kräver alltid förändring

Förändring är inte alltid utveckling”