95.Gubbarna, öppet bolag

FO-nummer: 
2655425-5
Företagsform: 
Öppet bolag
Hemort: 
Närpes

Bolagets verksamhetsområde är ordnande av utbildnings- och kurstillfällen samt konsultering och rådgivning anknutet till trafikverksamhet- och godstransporter med tillhörande affärsverksamhet. Verksamheten innefattar även uthyrning av arbetskraft och förmedling av olika kurs- och utbildningstjänster. Till verksamheten hör olika slag av arrangemang för persontransporter för bestämda ändamål. Bolaget kan äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka handel med dessa.

Adress

Backfolkvägen 35
64210 Kalax

Kontakt

Kontaktnamn: 
Ingberg, Jan Thomas Joakim