Oy Helge Sigg Ab

FO-nummer: 
0767115-7
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Föremålet för bolagets verksamhet är att verka som moderbolag i koncernen samt handha förvaltningsuppgifter inom koncernen. Bolaget kan även idka värdepappershandel samt äga och besitta fast egendom.

Adress

Kristinestadsvägen 1194
64250 PJELAX

Kontakt

Kontaktnamn: 
Sigg, Bo Tommy