Ab Ecomont Oy

FO-nummer: 
0751729-9
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Föremålet för bolagets verksamhet är import, handel och montering av främst växthustillbehör såsom skygg- och isoleringsgardiner, värme- och belysningsanläggningar, energiaggregat, kompletta växthus samt entreprenadmonteringar inom och utom landet. Dessutom import och export av datorer, elektronik, automationsutrustningar, elutrustningar och fordon. Bolaget kan även idka handel med blommor, present- och gåvoartiklar, ädla metaller, kläder, sportutrustning och värdepapper samt utöva alla typer av förplägnadsrörelse. Bolaget kan för sin verksamhet äga och besitta fast egendom.

Adress

Tallbackvägen 4
64200 NÄRPES

Kontakt

Kontaktnamn: 
Böling, Leif Holger