Oy SanCon Finland Ab

FO-nummer: 
2192927-3
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Bolagets verksamhetsområde är byggnadsrenovering samt sanering av fukt- och mögelskador, fuktmätningar, skadekartläggningar och undersökningar av inomhusluftproblem, konditionsgranskningar samt byggnadstekniska undersökningar. Tillverksamheten kan även höra byggnadsövervakning och -planering. Företaget kan bedriva handel och uthyrning av till branschen hörande maskiner och förnödenheter. Företaget kan bedriva personaluthyrning samt förmedling av till branschen hörande tjänster. Företaget kan bedriva byggnadsproduktion och -underhåll samt även handel och uthyrning av fastigheter och tomtmark. Företaget kan bedriva handel med aktier och övriga värdepapper.

Adress

Stationsvägen 12
64200 NÄRPES

Kontakt

Kontaktnamn: 
Rosenholm, Peter Alf-Johan
Telefonnummer: 
0404 870 082
062 211 004