Fastighetsbolaget Botniainspect Ab Oy

FO-nummer: 
1551202-5
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Föremål för bolagets verksamhet är att äga och besitta fast egendom samt bedriva fastighetsuthyrningsverksamhet.

Adress

c/o Susanne Nybacka Österfjärdsvägen 215
64510 Nämpnäs

Kontakt

Kontaktnamn: 
Eklund, Roger Valdemar