KCS-Invest Ab

FO-nummer: 
2553756-8
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning och försäljning samt import och export av produkter tillhörande transportbranschen och elkraftsindustrin ävensom tillverkning, försäljning, import och export av övriga industriella produkter. Bolaget idkar även handel med och tillverkning av produkter inom livs- och hälsomedelsindustrin ävensom diverse varuhandel. Till verksamheten hör även förvaltning och administration av bolag, holdingbolagsverksamhet, handel med värdepapper, bolag och fast egendom samt även att äga och besitta fast egendom och värdepapper.

Adress

Ehrsvägen 7
64230 NÄRPES ST

Kontakt

Kontaktnamn: 
Sundblad, Kenneth Christian
Telefonnummer: 
040-4820866