Bio West Oy Ab

FO-nummer: 
1538042-1
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Föremål för bolagets verksamhet är framställning och hantering av råmaterial och produkter för bioenergi marknaden samt hantering och återvinning av avfallsprodukter. Bolaget kan även idka uthyrning av maskiner, utrustning, lagringsutrymmen och personal samt utföra transporttjänster. Bolaget kan även äga och besitta fast egendom, samt idka handel med värdepapper.

Adress

Riksåttan 179
64250 PJELAX

Kontakt

Kontaktnamn: 
Sigg, Andreas Lars Gustav
Telefonnummer: 
0104214520