Närpes Vatten Ab

FO-nummer: 
0181336-1
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Föremål för bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte planera, bygga, sköta och underhålla vatten- och avloppsanläggningar samt att distribuera och sälja bruksvatten jämte att uppsamla och rena avloppsvatten, på sådant sätt att vattenserviceanläggningarna befrämjar Närpes områdets produktiva verksamhet och ökar befolkningens trivsel. Bolaget kan äga och besitta fast egendom samt idka handel med till branschen tillhörande produkter och tillbehör, värdepapper, fast- och lös- egendom.

Adress

ROSENBACKSVÄGEN 3
64200 NÄRPES

Kontakt

Kontaktnamn: 
Rösgren, Kurt Göran
Telefonnummer: 
063475500
063475555