Oy OFFUS Ab

FO-nummer: 
2347586-9
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Bolagets verksamhetsområde är att idka hushålls och företagsnära servicetjänster. Hyrning och uthyrning av maskiner, fordon, fastigheter, lager och produktionsutrymmen. Utförande av tjänster på konsultbasis i utlandet och i hemlandet samt uthyrning av arbetskraft. Turistnära servicetjänster. Catering och restaurangverksamhet. Trädgårdsnäring och grönområdesplanering. Bolaget kan även sälja, köpa, äga och besitta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt utöva all laglig affärsverksamhet.

Adress

Granforsvägen 8
64610 ÖVERMARK

Kontakt

Kontaktnamn: 
Nystén, Mia Kristina
Telefonnummer: 
0500561605