Oy Pjelax Energi Ab

FO-nummer: 
2125772-9
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Bolagets verksamhet är att producera, distribuera och försälja värmeenergi och servicetjänster och att bygga och äga för ändamålet nödiga energiverk och för värmeöverföring nödiga ledningsnät samt att ombesörja distributionen av fjärrvärme enligt gjorda avtal. Bolaget kan för sin verksamhet äga och besitta fastigheter.

Adress

c/o Dama Consulting Ab Närpesvägen 19
64200 Närpes

Kontakt

Kontaktnamn: 
Sigg, Martin Peter