Hilding Anders Finland Oy

FO-nummer: 
1762799-3
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning, försäljning, import och export av madrasser, sängkläder och möbler. Bolaget kan äga och förvalta fastigheter, aktielokaler och värdepapper samt idka försäljnings- och uthyrningsverksamhet med dessa. Bolaget kan också inom ramen för aktiebolagslagen bevilja lån samt ge säkerhet och garantier till förmån för bolag som hör till samma koncern och dessa bolags dotter- samt intressebolag.

Adress

Algotsvägen 2
64200 NÄRPIÖ

Kontakt

Kontaktnamn: 
Erbismann, Klaus Otto
Telefonnummer: 
06 4337 000
06 4337 050