Nwe Network Engineering Oy Ab

FO-nummer: 
0962809-9
Företagsform: 
Aktiebolag
Hemort: 
Närpes

1. Tillverkning och marknadsföring av lastsäkringsanordningar avsedda för godstransporter, samt även konsultering och utbildning inom om nämnda bransch. 2. Försäljning och marknadsföring av sandwichmaterial avsedda för lastbilspåbyggnader samt därtill hörande konsultering. 3. Försäljning och marknadsföring av isoleringsmaterial och energibesparande produkter inom byggnadsbranschen. Till bolagets verksamhetsområde hör även tillverkning och försäljning av övriga produkter och tjänster inom de branscher som ovan nämnts. Bolaget kan äga och besitta fast egendom och värdepapper samt även idka handel med dessa.

Adress

Uppstutåget 2
64200 NÄRPES

Kontakt

Kontaktnamn: 
Rönnskog, Bernt Mats Johan