Information angående coronaläget för företagare

Här samlar vi länkar som kan vara till nytta för dig som företagare.

Aktuellt om coronaviruset från Institutet för hälsa och välfärd. Klicka här för mera information! (information från thl.fi)

Här finns ny information för enmansförtag och stöd att söka (Information från www.tem.fi) Informationen är på finska

Distansarbete under coronaepidemin?

Spridningen av coronaviruset har medfört att vissa arbetstagare försatts i karantän eller annars tvingats stanna hemma från arbetet. I dylika situationer har möjligheten att arbeta på distans varit en välkommen lösning för många. Vet du som arbetsgivare vilka rättigheter och skyldigheter du har när det gäller arbete på distans? Läs mera här! (information från www.dkco-law.com)

 

Skatteförvaltningen stöder företag i den situation som coronaviruset orsakat

Coronaviruset kan orsaka situationer för företagare, företag och bokförare som försvårar att sköta skatteärenden. Företag kan ansöka om förlängd tid för skattedeklarationen och vi kan av grundad särskild orsak avstå från att ta ut förseningsavgiften för deklarationen. Som särskild orsak räknas exempelvis sjukdom. Om ett företag har betalningssvårigheter kan det ansöka om betalningsarrangemang för skatterna. Observera också att du kan ansöka om ändring av förskottsskatt i MinSkatt om företagets resultat ser ut att bli mindre än förväntat. Här kan du läsa mera! (information från www.vero.fi)

Skatteförvaltningen ger företagen en möjlighet att skjuta upp betalningen av skatter. Man kan ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt från och med 25.3. Läs mera här! (information från www.vero.fi)

Finnvera hjälper företag i det exceptionella läge som coronaviruset orsakat

Finnvera förhåller sig flexibelt till alla behov av finansieringsarrangemang som coronaviruset medfört. Finnvera har beredskap att öka finansieringen av små och mellanstora företag och att hjälpa företag över krisen. Företaget ska ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet på längre sikt. Här kan du läsa mera! (information från www.finnvera.fi)

 

Företagare - här hittar du fakta om coronaviruset

www.yrittajat.fi hittar du fakta om coronaviruset ur en företagarsynvinkel. Läs mera här! (information från www.yrittajat.fi)

 

Dagpenning vid smittsam sjukdom

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om du för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom har förordnats att bli borta från ditt arbete, hållas isolerad eller hållas i karantän. Man kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om man inte är arbetsoförmögen. Läs mera här! l(Information från www.kela.fi)

 

Aktuellt från FPA om coronavirusläget för arbetsgivare.

Den här sidan innehåller samlad information om hur coronavirusläget (COVID-19) påverkar FPA:s tjänster för arbetsgivare samt handläggningen av ansökningar. Läs mera här! (information från www.kela.fi)

Frågor och svar om coronavirus och finansiering för företag,  Läs mera här! (information från www.tem.fi)

Info om arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter, Klicka här för mera information! (Information från ek.fi) Informationen är på finska

 

Team Finlands sida med samlad information om coronaläget, Klicka här för att läsa mera! (information från www.team-finland.fi) Informationen är på finska.

NTM-centralerna beviljas 50-miljoner euro för utvecklingsunderstöd till företagen.

Med tilläggsfinansieringen stöds små- och medelstora företag, som har lidit av marknads-och produktionsstörningar förorsakade av coronaviruset. Tjänsten är användbar i hela landet.Målsättningen är att starta ansökan av understöden vecka 13 via separat ansökningsanmälan på NTM-centralernas webbsidor. Läs mera här! (information från www.ely-keskus.fi)

 

Bankernas information om Corona

www.sparbanken.fi

www.nordea.fi

www.op.fi

 

På följande länkar finns information på finska:

Råd till förtagare, informationen på finska, www.ely-keskus.fi

www.businessfinland.fi

www.ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi

www.mara.fi

 

 

 

I den här pdf filen finns tips på flera organisationer som kan hjälpa företagare i denna exceptionella situation som orsakats av coronaviruset.