Information till turismföretagare

Information till turismföretagare angående projektet Sustainable Tourism

Vad går projektet ut på?

Projektet går ut på att utveckla besöksnäringen i Österbotten genom att lyfta fram naturen, miljömedvetenhet och hållbara värderingar. Målet med projektet är att få så många turistföretag som möjligt att erhålla Visit Finlands STF-stämpel. På så vis kommer företaget och även regionen med i Visit Finlands marknadsföringskampanjer. Det ger mera synlighet för företagen. Projektet är ämnat för företag som jobbar med inhemska – och internationella – gäster.

Vad är en STF-stämpel?

En STF-stämpel är ett bevis på att företaget jobbar för ett hållbart tänk. För att erhålla STF-stämpeln (som bland annat Hotel Red and Green i Närpes redan nyligen erhållit) ska företagen gå genom ett sjustegsprogram där man förbinder sig att jobba på ett sådant sätt. Sjustegsprogrammet görs online. Således kan man gå fram i egen takt, då det passar företagaren bäst.

Vem jobbar inom projektet?

Inom kustregionen är det Janne Smeds (Kristinestads näringslivscentral), Maria-Filippa Sundlin (Dynamo Närpes), Sara Libäck-Sandin (Concordia), Peter Källberg (Vasek) och Laila Schauman (Visit Vaasa). Vår uppgift är att hjälpa och stöda företagen i detta projekt.

Varför ska vi som företagare vara med i projektet?

Hållbar turism är en starkt växande trend ute i Europa – och även i Finland - just nu. För att hänga med i utvecklingen vore det ytterst viktigt att vara med här. I slutändan gynnar detta er företagare i och med mera kunder, speciellt utländska kunder.

Harri Alatalo, företagare för Hotel Krepelin (som redan startat sitt projekt) säger följande:

- Om vi inte går med här kommer utländska turister att köra förbi Kristinestad i framtiden. Dessutom. Genom att gå detta program blir vi uppmärksamma på åtgärder som gör att vi sparar pengar.

Hotel Red and Green i Närpes har redan erhållit sitt miljöcertifikat och STF-märkningen. Vd Ann-Christine Grönholm säger:

- Miljöarbetet på Hotel Red & Green har bara börjat. Green Key certifieringen fick vi i oktober 2020 och i februari 2021 erhöll vi Sustainable Travel Finland (STF) märket. Det har varit en process där vi gått igenom den egna verksamheten, utifrån en utomståendes synvinkel. Arbetet är gjort för att utveckla den egna verksamheten, bli bättre på det vi dagligen jobbar med och samtidigt stärka företagets marknadsposition för en mer hållbar turism. Ditt företag behöver inte vara perfekt utifrån miljösynpunkt för att kunna certifieras, men förutsätter en vilja till ett fortlöpande förbättringsarbete. Både Green Key och STF är mycket bra verktyg som vi kommer att arbeta med kontinuerligt.

Vad krävs det av oss företagare?

Att erhålla STF-stämpeln kräver en del jobb, men det är sådant som i framtiden kommer att ge fördelar. Genom att gå med i projektet kommer företagarna att bli uppmärksamma på sätt att till exempel spara energi.

Hur går det till?

För att erhålla STF-stämpeln krävs först att man skaffar ett miljöcertifikat. Det finns flera olika miljöcertifikat att erhållas.

Hur länge dröjer det innan vi kan erhålla STF-stämpeln?

Det beror mycket på företagen själva. Om man redan har miljöcertifikat kan det i bästa fall ordnas på några veckor, såsom Hotel Red and Green. Om man startar från noll, utan certifikat, kan det dröja uppemot ett år innan man gått genom hela programmet.

Vad kostar detta?

Själva STF-stämpeln är gratis. Sedan kostar miljöcertifikaten en del. De billigaste kostar kring 200 euro plus 80 euro per år, medan det finns certifikat som kostar kring 1000 euro.

Vi projektledare finns där för er företagare – och vår hjälp är gratis! Vi hjälper, coachar och finns hela tiden där under resans gång.

Save the dates!

Redan nu ber vi er boka in måndag 29.3 kl 9-12 och onsdag 31.3 kl 12-15 för de första infotillfällena! En separat inbjudan kommer snart att sändas ut.

Projektledare: Maria-Filippa Sundlin

+358 45 602 0854
maria-filippa.sundlin(a)dynamonarpes.fi