Insikter från webbinairet Sustainability and Circular Economy

Evenemangsserien EnergyVaasa Talks inleddes 26.1 när CERM-projektet organiserade Sustainability and Circular Economy, som lockade 260 anmälda deltagare och 170 lyssnare samtidigt.

Per Larshans från RagnSells påminde att varje företags verksamhet inverkar på miljön och att övergången till cirkulär ekonomi är förknippad med risker. Ändå måste företagen göra en långsiktig plan för en övergång till cirkulär ekonomi och inte bara försöka maximera avkastningen. Enligt honom borde varje företag verkligen försöka minska användningen av jungfruråvaror och inte bara förskjuta denna skuld till kommande generationer. Enligt Larshans kan även småföretag sträva till cirkulär ekonomi om de samarbetar och tänker ut nya affärsmodeller.

Niina Aagard från Nordic Innovation presenterade Nordic Sustainable Business Transformation-programmet som stöder nordiska företag i deras övergång till affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi. Enligt Aagard innebär den cirkulära ekonomin inte bara materialhantering utan också tekniker, teknologier och processer såväl som näringsverksamhet, eftersom målet är både en miljövänligare men också en ekonomiskt livskraftig näringsverksamhet. Således ställs kraven inte bara på produkten utan på hela värdekedjan och värdeskapningsprocessen.

Anna-Maija Pajukallio från Miljöministeriet erkände att Finlands mål att vara koldioxidneutralt år 2035 är tufft, men ändå realistiskt. Miljöministeriet har skapat ett program för cirkulär ekonomi för Finland, eftersom det behövs i kampen mot klimatförändringarna, för att förhindra förlusten av biologisk mångfald och för att uppnå de uppsatta målen för hållbar utveckling. Ett samhälle baserat på cirkulär ekonomi tryggar välfärd och resiliens samt stärker ekonomin.

Kasper Larsen från det danska företaget PurePrint presenterade hur man lyckades omvandla ett företag inom tryckeribranschen med traditionell affärsmodell till en näringsverksamhet som baserar sig på cirkulär ekonomi. Larsens råd till andra företag var att börja med att välja några målsättningar eller att ta itu med de värsta problemen först. Det lönar sig inte att försöka styra allt mot en cirkulär ekonomi samtidigt. Han uppmuntrade företag att hitta sina egna ambassadörer som kunde prata om en ny strategi för cirkulär ekonomi för företagets leverantörer och kunder. Larsen påminde om att den cirkulära ekonomin inte är något man tänker att man tar itu med någon gång senare, när ekonomin tillåter. "Att övergå till något nytt är alltid svårt, men det måste bara göras", betonade han.

I slutet av webbseminariet presenterade Rasmus Hautala från CERM-projektet Österbottens egen färdplan för cirkulär ekonomi som kommer att publiceras i februari. I Österbotten finns ett omfattande nätverk och en verklig vilja att lyckas med detta, och med det unika samarbetet mellan aktörerna i regionen kommer det att gå vägen. Många kunder och partners kräver redan koldioxidneutralitet eller återvinning av företag, och det är många som har börjat göra förändringar. ”Resan är dock lång och allt kan inte göras på en gång. Färdplanen för Österbottens cirkulära ekonomi leder företagen på denna resa, försäkrade Hautala.

CERM-projektets målsättning är att ta fram en färdplan och en aktionsplan för regionen att utvecklas mot ett hållbart samhälle och med ett näringsliv vars verksamhet bygger på den cirkulära ekonomins principer om koldioxidsnålhet och resurseffektivitet. I projektet ingår följande projektpartners:

  • Dynamo Närpes
  • Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
  • Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
  • Kristinestads Näringslivscentral