JURIDISK RÅDGIVNING

Näringslivsbolaget Dynamo Närpes har inlett ett samarbete med advokatbyrå DKCO. Samarbetet har inletts för att även kunna bistå företagen med mera ingående juridisk rådgivning. Detta betyder i praktiken att de företag som först kontaktat Dynamo Närpes får möjlighet till en kostnadsfri konsultation av DKCO på 30 minuter.
Genom detta samarbete kan företagen nu enkelt få juridisk rådgivning och undvika misstag. Dessutom kommer vi att ordna informationstillfällen vid behov så att företagen är uppdaterade då lagstiftningen uppdateras.

 

Näringslivsbolaget Dynamo Närpes erbjuder såväl blivande som redan etablerade företag i Närpesregionen rådgivningstjänster.

DKCO är en fullservice advokatbyrå som är specialiserad på affärsjuridik. DKCO sysselsätter för tillfället 14 personer och utöver hög kvalitet är personlig och engagerad service hörnstenarna i deras verksamhet. Till deras  specialområden hör avancerad affärsjuridik, avtalsfrågor, arbetsrätt, tvistlösningar och offentlig upphandling. DKCO har kontor i Vasa, på Åland och från och med våren 2020 även i Helsingfors.

För mera information kontakta Stefan Malm

stefan.malm@dynamonarpes.fi

+358 50 567 8673