Kostnadsstöd för företag kan sökas från 7 juli

Syftet med det nya kostnadsstödet för företag är att minska antalet företag som går i konkurs på grund av coronaläget. För att ett företag ska få stöd ska både branschens omsättning sjunkit med 10 procent samt  att företagets egen omsättning skall ha sjunkit med över 30 procent visavi referenstidpunkten. Företagen kan ansöka om stödet hos Statskontoret från och med den 7 juli 2020 till den 31 augusti 2020, närmare anvisningar fås från Statskontoret.

 

Här hittar du anvisningar om hur du söker