Dynamo Närpes / 10.12.2021

Time for a change


Workshop för företag

Hållbarhet och cirkulär ekonomi är på tapeten varje dag och det ställer vissa krav och nya förhållningssätt på företag i nära framtid.

I flera företag betyder detta att förändringar behöver göras vilket medför färdigheter till att ändra och utveckla sina tankesätt.

Vi bjuder företagens representanter för att höra och involvera i diskussioner om anledningar till varför företag just nu behöver satsa på detta samt hur man kan inspirera och få sin egen organisation motiverad till att aktivt i handling medverka för en mer hållbar framtid.

Hur bör samsynen och samarbetet vara för att skapa god effekt till de övriga i företaget gällande hållbar framtid i praktiken?

Workshop är tvådelad:
Första delen onsdag 26.1. kl. 8.30-12.00, andra delen 16.3 (mera information kommer senare)

Circular Insight & Transition projektet presenterar Österbotten ställer om - Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi. Efter detta fortsätter vi med Peter Höckert från Penica.

• Hantera och verka i en förändring.
• Från förändring till god vidareutveckling med nya vanor och meningsfull målsättning.
• Skapa engagemang i den egna organisationen.

Workshophelheten är avgiftsfri.

Teams-länken skickas till alla anmälda 25.1 per e-post.

Arrangeras av Cirkular Insight & Transition projektet (Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Dynamo Närpes och Kristinestads näringslivscentral)

Mera info ges av:
Göran Östberg, VASEK tel. 0500 366097
Peter Höckert, Penica tel +46 708 729927


Anmäl dig via den här länken senast 24.1.2022