Dynamo Närpes / 10.12.2021

We say welcome to Talent - Edition 2022

Vad betyder arbetsgivarbild eller ett gott arbetsgivarskap? Hur kan företaget hitta kompetent arbetskraft, när konkurrensen om experter är hård både i hemlandet och även globalt? Hurdant stöd erbjuder de lokala aktörerna för att utveckla mångfalden i rekryteringarna?  

Välkommen till ett informations- och diskussionsevenemang där vi fördjupar oss i teman som arbetsrelaterad invandring och rekrytering av utländska experter. Vi berättar om de offentliga tjänster som står till buds och som stöder rekryteringen av internationell arbetskraft, om etablering och introduktion av mångfald i arbetsgemenskaper. Även aktuella lokala aktörer deltar i evenemanget.  

Under programmet önskar vi att ni lyfter fram egna erfarenheter, behov och önskemål gällande aktuella teman. Vi som arrangerar evenemanget deltar i många nätverk där vi kan föra vidare era konkreta önskemål om hur rekryteringsutmaningarna kunde lösas.   

Vi ordnar fyra lokala virtuella tillställningar tillsammans med de lokala aktörerna, regionala utvecklingsbolag och Österbottens handelskammare. Välj just den tidpunkt och ort som passar dig.  

Närpes 21.1

Anslut till evenemanget via denna länk

Program

9.00-9.10 Välkommen! Iiris Ranta, NTM-centralen i Österbotten & Tomas Ede, Österbottens TE-tjänster

9.10-9.20 Österbottens Handelskammare om arbetskraftsbristen, Mikael Hallbäck, Österbottens Handelskammare

9.25-10.00 Stöd för internationella rekryteringar, NTM-centralen samt TE-byrån i Österbotten. 

  •  Boost för internationell rekrytering – coachningstjänst för företag
  • Talent Explorer-finansieringsbidrag för anlitandet av en internationaliseringsexpert
  • IMAGO-programmets utbildningar och workshoppar för arbetsgivare: om arbetsgivarbilden samt om att leda interkulturella arbetsplatser.
  • EURES-tjänster för företag 
  • Svenska på arbetsplatsen / Työpaikkasuomi 
  • Arbetslivscoachens stöd för välmående och produktivitet på interkulturella arbetsplatser

10.05-10.15 Introduktion till ett utbildningspaket som stöder dig i ditt arbete i en internationell arbetsgemenskap, Talent Coastline Employment, Yrkesakademin i Österbotten, Sofia Mitts-Björkblom

10.20 -10.30 Lägesbild över arbetskraftstillgången i Närpes, Dynamo Närpes, Stefan Malm

10.35-10.45 Talent Scout & Talent Insights, Kristinestads näringslivscentral, Angeliqure Irjala

10.50-11.00 Avslutningsord

Välkommen med i diskussionerna och utvecklingsarbetet!  

Anmälan sker via denna länk senast en dag före evenemanget. 

Till dem som anmält sig skickas detaljerat program i början av januari. 

We say welcome to Talent -evenemangen är en del av TE-byråernas riksomfattande Imago-projekt, där man under år 2022 erbjuder utbildningar och verkstäder för att utveckla arbetsgivarbilden, det goda arbetsgivarskapet och en mera mångsidig rekrytering.