NÄRINGSLIV

Närpes stad ligger vid Finlands västkust, utefter Europaväg 8, mellan Björneborg och Vasa och är en stolt gammal byggd med anor ända från 1300-talet. Närheten till havet och den ca 750 km långa strandlinjen har genom åren satt sin prägel på orten och oss som bor här. Närpes är en gammal jordbrukskommun och de gamla ladorna, där man tidigare förvarade hö pryder fortfarande det vackra odlingslandskapet.

Närpes har idag ca 9500 invånare. 81,2 % av invånarna har svenska som modersmål. 5,8% har finska som modersmål och 13% har annat modersmål än finska eller svenska. Närpes är en mångkulturell tillväxtkommun med ökande befolkning. Staden har en stor arbetskraftsinvandring och Närpes är känt och prisat för sin förmåga att integrera invandrare i arbetslivet.  Idag finns ca 35 olika nationaliteter representerade inom näringslivet och 13% av befolkningen är utlandsfödda.

 

Företagsamhet är en livsstil

Det traditionella jordbruket utgör fortfarande basnäringen i Närpes. Den bördiga åkermarken och vår ljusa sommar skapar goda förutsättningar för det framtida jordbruket i staden. Den mest betydande produktionen i staden finns inom metall-, livsmedels-, byggnads- och träförädling. 

Service och handel

I Närpes finns det otaliga småföretagare och här betraktas företagande som en livsstil. Föga förvånande är också Närpes en av de mest företagstäta kommunerna i landet. När du har passerat slätterna med växthusen och närmar dig stadens centrum ser du bygden vakna till liv och möts av ett livligt centrum med många specialaffärer. När du stiger in i en butik i Närpes tas du emot med den personliga och goda service som bara är möjlig i en småstad. Här känner du dig genast som hemma!

 

Växthusstaden Närpes

Närpes är centrum för växthusgrönsaksodling i Finland. Odlingen har anor ända från 1900-talets början. Idag finns 124 odlare och en totalareal på närmare 100 hektar under glas och plast. Näringen är långt automatiserad och i Närpes produceras 60 % av tomaterna och 50 % av gurkorna i Finland.

De flesta växthusföretag är familjeföretag, varav många redan gått i arv i flera generationer. Odlingstraditionen är en av näringens starka sidor eftersom även kunskap och erfarenhet går i arv och utvecklas för varje generation. Kvaliteten på de produkter som hanteras är mycket hög. Miljövänliga odlingsmetoder och bekämpning av växtsjukdomar med naturens egna medel är en självklarhet för odlarkåren idag. Arbetet är integrerat med vardagen och livsstilen. Sådant syns i resultatet. Grönsaksodlingens sysselsättande effekt är mycket stor för Närpes. Grönsakerna samlas in, sorteras, packas, säljs och distribueras över hela landet av de lokala packeriföretagen Närpes Grönsaker, Botnia Grönsaker, Kustens Grönsaker och Siggpac.