NÄR - HÄR

Dynamo genomför ett projekt i syfte att utreda möjligheterna till ett intensifierat samarbete mellan Härnösand – regionen och Närpes. Projektet fokuserar på innovationsverksamhet samt ett ömsesidigt utnyttjande av kompetenser och kunskaper från respektive region. I projektet deltar representanter för utbildningen – Yrkeskademin i Österbotten (enheten i Närpes). Målet är att kartlägga möjligheterna, intresset och nyttan av ett framtida samverkansprojekt samt vilka fokusområden ett framtida samarbete kan ha. Projekttiden är 15.06.2015  -  31.01.2016