Kustens Mat

Inom projektet Kustens mat samarbetar fyra regioner kring en Mathantverks utbildning.

Utbildningen är unik i Finland och tar delvis modell av Sveriges nationella center för mathantverk Eldrimner i Jämtland. Ykeshögskolan Novia i Raseborg, Nyland står för utbildningen i samarbete med lokala aktörer i regionerna Österbotten, Åboland och Åland. De deltagande organisationerna är Företagshuset Dynamo i Österbotten, Skärgårdshavets Biosfärsområde och Kimitoön i Åboland, Ålands Landsbygdscentrum och Ålands Gymnasium på Åland samt Yrkeshögskolan Novia i Nyland.

Utbildning inom MATHANTVERK (30 sp) arrangeras i två årskurser:

Utbildning 1 inleds i mars 2016
Utbildning 2 inleds i oktober 2017
 
I utbildningen ingår allmänna kurser kring företagande, livsmedelskunskap, marknadsföring m.m.

Dessutom väljer varje kursdeltagare en specialiseringsdel inom ett av följande områden:
Kött, fisk, mjölk, spannmål, frukt & bär, grönsaker & svamp.


Utbildningen tar 1,5 år och riktar sig till alla som är intresserade av mathantverk och livsmedelsförädling. Praktiska delar av utbildningen arrangeras i någon av regionerna medan teoriundervisning sker via videoteknik i Österbotten.

Deltagaravgiften för utbildningen är 600 €, vilket även kan betalas i rater. I denna avgift ingår inte kostnader för studieresor som arrangeras genom projektet. 
 

Kontaktpersoner i Österbotten:

Anna Häggqvist, 046 9204870, anna(at)dynamohouse.fi

Jonas Harald, 050 5483400, jonas(at)dynamohouse.fi

Mera information hittar du också på utbildningens hemsida: www.novia.fi/kustensmat